Trenerski dani 2015

Trenerski dani 2015

Stručno usavršavanje trenera bilo je i ostaje primarni zadatak UKTS, kao što je članarina jedan od nezaobilaznih elemenata pripadnosti Udruženju. Nesporno je i to da je dobar broj trenera, na razne načine izbegavao obe pomenute obaveze, do te mere, da se to odražavalo na regularnost takmičenja, naročito u mlađim kategorijama. Primenom Zakona o sportu, normativnih akata UKTS i prirodno izvanrednom saradnjom sa organima KSS, pre svih Dejanom Tomaševićem, potpredsednikom za takmičenja, u novu sezonu se mora ući uz poštovanje svih normativa, a zašto ne i moralnih normi. U prethodnoj najavi Trenerskih dana, pored ostalog, obavestili smo vas o činjenici da se bela licenca i voljom Zakona o sportu – definitivno ukida.


Trenerski dani su tradicionalno vezani datumom i lokacijski za završni turnir kadetskog ili juniorskog prvenstva. Definitivno, Seminar TRENERSKI DANI biće održan 3. maja, sa početkom od 10 časova u Sportskoj hali Basket siti, na Čukaričkoj padini i završava se, tog dana, prisustvom finalnoj utakmici Kadetskog prvenstva Srbije.


Prisustvo obaveznim Trenerskim danima podrazumeva sledeće:

  • Izmirenu godišnju članarinu za 2015. godinu u iznosu od 3.000,00 dinara. 
  • Dokaz o uplatiuvažavaće se, zaključno sa 29. aprilom o.g.
  • Za one koji vode klub i takmiče se, za narednu sezonu, dodatnih 5.000,00 dinara.

Zbog finansijske situacije u kojij se Udruženje nalazi i činjenice da se izbegava povećanje članarine, koja nije menjana više od deset godine, ne postoji mogućnost plaćanja članarine u ratama.

Oni treneri mlađih kategorija, koji ne budu prisutni na obaveznim Trenerskim danima, a da bi mogli da overe licencu i vode svoju ekipu, moraće da urade Seminarski rad, koji će ocenjivati kompetentna komisija UKTS. Nadoknada za rad komisije i troškovi koji iz toga proističu iznosi novih 15.000,00 dinara.

Za ovogodišnje Trenerske dane, obezbeđeni su vrlo kompetentni i osvedočeno kvalitetni predavači. To su: Vlado Jovanović, Aleksandar Bućan i Igor Polanek. Naravno da najvećem broju članova Udruženja, govoriti o potrebi stručnog usavršavanja je izlišno. Takođe, upravo većina trenera, posvećenih svom poslu, sa ogorčenjem je reagovao na one koji su se „snalazili“ u izbegavanju obaveza, a po pravilu znali da se ovajde radeći u košarci. Kako je od sada pa ubuduće, „snalaženje“, čitaj kršenje, ne samo normi Udruženja i KSS, vać i samog Zakona o sportu, koji iznad već pomenutih normi i sankcije će biti odgovarajuće. U želji da sačuvamo ugled našeg udruženja, stičemo nova saznanja i imamo regularna takmičenja, sve trenere mlađih kategorija očekujemo na obaveznim Trenerskim danima.