Uslovi za licenciranje u sezoni 2015/2016

Uslovi za licenciranje u sezoni 2015/2016


Shodno Pravilniku o licenciranju i odluci Upravnog odbora UKTS o uslovima za licenciranje za predstojeću sezonu, dostavljamo Vam uslove:

 • PLAVA LICENCA (mlađe kategorije, I muška regionalana liga, II muška regionalana liga i II ženska liga Srbije)
 1. Da je član UKTS;
 2. Zvanje - trener (operativni trener košarke) ili profesor fizičkog vaspitanja – diplomski iz košarke;
 3. 3. Da ima najmanje 2. godine radnog iskustva kao trener ili da ima 4. godine igračkog staža;
 4. Treneri mlađih kategorija: da je prisustvovao seminarima “Trenerski dani 2015“ i „Basketball Clinic Belgrade 2015“;
 5. Treneri seniorske ekipe: da je prisustvovao seminaru „Basketball Clinic Belgrade 2015“;
 6. Taksa za licencu


 • CRVENA LICENCA (I muška liga Srbije , I ženska liga Srbije, II muška liga Srbije)
 1. Da je član UKTS;
 2. Zvanje – minimum viša stručna sprema (VI/1, VII stepen) – Diploma višeg trenera iz oblasti košarke da ima najmanje 4 godine radnog iskustva kao trener ili da ima 30 nastupa za seniorsku reprezentaciju Srbije (SCG, Jugoslavije) ili 8 godina igračkog staža u saveznom rangu;
 3. Da je prisustvovao seminaru „Basketball Clinic Belgrade 2015“;
 4. Trener saveznog ranga da ima potpisan, verifikovan i deponovan Ugovor o angažovanju košarkaškog trenera u UKTS;
 5. Taksa za licencu;

NAPOMENA:

-Trener koji nije prisustvovao seminarima koji su uslov za overavanje licence, piše seminarski rad i snosi troškove rada trenerske komisije. -Temu i ocenu seminarskog rada daće posebna trenerska komisija.

ČLANARINA

- Članarina UKTS                                                                                 3.000,00 dinara

KOTIZACIJA

- Mlađe kategorije                                                                            5.000,00 dinara

- II muška regionalna liga i II ženska lioga Srbije                         7.500,00 dinara

- I muška regionalna liga                                                                10.000,00 dinara

- II muška liga Srbije i I ženska liga Srbije                                    20.000,00 dinara

- I muška liga Srbije i                                                                        30.000,00 dinara

            

Sve uplate izvršiti na tekući račun Udruženja košarkaških trenera Srbije broj 205-114324-11 (Komercijalna banka)