УКТС ће 24. септембра у канцеларији КСВ у Новом Саду, оверавати и издавати лиценце тренера за све рангове такмичења за сезону 2018/19.

УКТС ће 24. септембра у канцеларији КСВ у Новом Саду, оверавати и издавати лиценце тренера за све рангове такмичења за сезону 2018/19.

УДРУЖЕЊЕ КОШАРКАШКИХ ТРЕНЕРА СРБИЈЕ  ће у понедељак 24. септембра у канцеларији КСВ у Новом Саду, Масарикова25 од 10 00 до 13 00 часова оверавати и издавати лиценце тренера за све рангове такмичења за сезону 2018/19.


УСЛОВИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТРЕНЕРА ЗА СЕЗОНУ 2018/19

и одлуци Управног одбора УКТС. УКТС Правилнику  о лиценцирању Закону о спорту Републике Србије, сходно 2018/19Удружење кошаркашких тренера Србије објављује услове залиценцирање тренера за  сезону.


Све уплате извршити на текући рачун Удружења кошаркашких тренера Србије, број 205-114324-11 (Комерцијална банка)  или на лицу места.     

  ПЛАВА ЛИЦЕНЦА

  1. Да је члан УКТС.
  2. Звање – тренер (оперативни тренер кошарке) или професор физичког васпитања – дипломски из кошарке.
  3. Тренери млађих категорија: да је присуствовао семинарима “Тренерски дани Боривоје Ценић 2018“ и „Basketball Clinic Belgrade 2018.
  4. Тренери сениорске екипе: да је присуствовао семинару „Basketball Clinic Belgrade 2018.

ЦРВЕНА ЛИЦЕНЦА

  1. Да је члан УКТС
  2. Звање – минимум виша стручна спрема (VI/1, VII степен) – Диплома вишег тренера из области кошарке .
  3. Тренери млађих категорија: да је присуствовао семинарима “Тренерски дани Боривоје Ценић 2018“ и „Basketball Clinic Belgrade 2018.
  4. Да је присуствовао семинару „Basketball Clinic Belgrade 2087.
  5. Тренер Кошаркашке лиге Србије да има потписан, верификован и депонован Уговор о ангажовању кошаркашког тренера у УКТС.

НАПОМЕНА:

–Тренер који није присуствовао семинарима који су услов за оверавање лиценце, пише семинарски рад и сноси трошкове рада тренерске комисије у износу од 40.000 динара .
-Тему и оцену семинарског рада даће посебна тренерска комисија
.


Управни одбор УКТС                                                           Генерални секретар
                                                                                                
Страхиња Васиљевић