Blue licence

Blue licence

Uslovi za sticanje plave licence

Prva B ženska liga, I srpska liga - muškarci i žene, II srpska liga, mlađe kategorije

  • Da je član UKTS.
  • Zvanje - trener (operativni trener košarke) ili profesor fizičkog vaspitanja – diplomski iz košarke.
  • Da ima najmanje 2 godine radnog iskustva kao trener ili da ima 4 godine igračkog staža.
  • Treneri mlađih kategorija: da je prisustvovao permanentnom usavršavanju i seminaru “Trenerski dani” za mlađe kategorije (trener koji nije prisustvovao usavršavanju ili seminaru plaća duplu taksu).
  • Treneri seniorskih ekipa: da je prisustvovao seminaru “Basketball Clinic Belgrade” (trener koji nije prisustvovao seminaru plaća duplu taksu).
  • Taksa za licencu.