Pravilnik o članarini

Na osnovu statuta Udruženja košarkaških trenera Srbije, skupština Udruženja košarkaških trenera Srbije na sednici od 13.09.2002. godine donosi pravilnik o članarini.

Opšte odredbe

Član 1.

Član udruženja dužan je da plaća godišnju članarinu u postavljenom roku.

Član 2.

Član se isključuje iz udruženja, ako ne plati članarinu duže od jedne godine.

Član 3.

Članarina se mora uplatiti u postavljenom roku do 31. Januara svake godine.Članarina se uplaćuje u punom iznosu svake godine.

Član 4.

Udruženje neće overavati licence za vođenje ekipa ukoliko se članarina ne uplati u predviđenom roku.Članska karta

Član 5.

Upravni odbor UKTS izdaje člansku kartu i ista se overava po izvršenju uplate članarine.Cenu članske karte određuje upravni odbor UKTS.

Član 6.

Članska karta je plave boje sa znakom UKTS, slikom trenera i podacima.Visina članarine

Član 7.

Prema statutu Udruženja, visinu članarine određuje svojom odlukom upravni odbor UKTS za svaku godinu.

Član 8.

Članarina se može uplatiti direktno u UKTS ili na žiro račun UKTS, sa naznakom članarina za ____ godinu.

Član 9.

Članarina se preko sekretara UKTS evidentira u trenerskom kartonu svakog člana UKTS.

Član 10.

Svaki član UKTS besplatno dobija časopis “Trener”, a video kasete i stručnu literaturu sa popustom.

Član 11.

Za sve što nije predviđeno ovim pravilnikom ovlašćen je upravni odbor UKTS.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom usvajanja i počinje da važi od 13.09.2002. godine.

Predsednik UKTS Dušan Ivković s.r.