Pravilnik o licenciranju

Opšte odredbe

Član 1.

Udruženje košarkaških trenera Srbije izdaje licence trenerima.

Član 2.

Licenca se izdaje samo članovima UKTS.

Član 3.

Licencu može dobiti i trener stranac koji ima obrazovanje VI/1 stepen i VII/1 stepena i koji je osvajao evropske i američke titule u seniorskoj konkurenciji, i to kao glavni trener na klupskom ili reprezentativnom nivou, ili titule u okviru konferencije prve lige koledža SAD, ili da ima NBA staž minimum pet godina kao trener.

Član 4.

Licenca daje pravo na rad i vođenje ekipa u rangu predviđenom za nivo licence.Licenca se izdaje samo ekipama koje su izmirile svoje obaveze prema prethodno licenciranim trenerima.

Član 5.

Licenca se izdaje na lični zahtev trenera.

Član 6.

Licenca važi za takmičarsku sezonu za koju je overena.

Član 6a.

Licencirani trener može voditi najviše dve takmičarske ekipe u toku jedne sezone.

Član 7.

Licenca se povlači ukoliko trener ne poštuje Statut UKTS, kodeks UKTS i normativna akta KSS ili je prezentirao lažnu dokumentaciju radi dobijanja licence.

Član 8.

Arbitražna komisija utvrđuje da li su ispunjeni uslovi iz člana 9. izvršeni prekršaj iz člana 7. Arbitražna komisija se sastoji iz tri člana. U komisiji su zastupljeni predstavnik KSS, predstavnik UKTS i komesar lige.Arbitražna komisija može izdati uslovnu (privremenu) licencu do 60 dana, do regulisanja odnosa prethodni trener-klub.

Član 9.

Licence mogu biti crvene, plave i bele.Nosioci crvene licence su glavni i pomoćni treneri A muške i A ženske savezne, B muške lige i liga na republičkom nivou.

Član 10.

Nosioci plave licence su glavni i pomoćni treneri republičkih liga, i treneri pionira, kadeta i juniora.

Član 11.

Za dobijanje crvene licence potrebno je:Da je član UKTS Zvanje – minimum viša stručna sprema (VI/1, VII stepen) – diploma višeg trenera iz oblasti košarke ili da je osvojio titule u seniorskoj konkurenciji u prvenstvu ili kupu Srbije (Jugoslavije, Srbije i Crne Gore), ili na prvenstvu Evrope na klupskom ili reprezentativnom nivou, kao glavni trener. Da ima najmanje 4 godine radnog iskustva kao trener ili da ima 30 nastupa za seniorsku reprezentaciju Srbije (Jugoslavije, Srbije i Crne Gore) ili 8 godina igračkog staža u saveznom rangu. Da je prisustvovao seminaru “Basketball Clinic Belgrade”(trener koji nije prisustvovao seminaru «BCB» plaća duplu taksu) Treneri saveznog ranga da imaju potpisan, verifikovan i deponovan Ugovor o angažovanju košarkaškog trenera u UKTS. Taksa za licencu.

Član 12.

Za dobijanje plave licence potrebno je:Da je član UKTS. Zvanje - trener (operativni trener košarke) ili profesor fizičkog vaspitanja – diplomski iz košarke. Da ima najmanje 2 godine radnog iskustva kao trener ili da ima 4 godine igračkog staža. Treneri mlađih kategorija: da je prisustvovao permanentnom usavršavanju i seminaru “Trenerski dani” za mlađe kategorije (trener koji nije prisustvovao usavršavanju ili seminaru plaća duplu taksu). Treneri seniorskih ekipa: da je prisustvovao seminaru “Basketball Clinic Belgrade” (trener koji nije prisustvovao seminaru plaća duplu taksu). Taksa za licencu.

Član 12a.

Za dobijanje bele licence potrebno je:Da je član UKTS. Minimum srednja stručna sprema Bela licenca se važi isključivo za takmičenje u Letnjoj ligi KSS, regionalnim ligama i mini-basket takmičenju.

Član 13.

Prilikom svakog overavanja potrebno je uplatiti UKTS taksu čiji iznos određuje Upravni odbor UKTS, i deponovati ugovor o angažovanju košarkaškog trenera.Tipski ugovor o angažovanju trenera mora biti verifikovan, pred predstavnikom UKTS ili poverenikom regiona u kom se nalazi klub.

Član 14.

Za sve što nije predviđeno ovim Pravilnikom nadležan je Upravni odbor UKTS.

Član 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe pravilnici o izdavanju stalnih, privremenih i zaslužnih licenci iz 1997. godine.

U Beogradu, 30.03.2012

Predesednik UKTS Aco Petrović