Pravilnik o usavršavanju

Opšte odredbe

Član 1.

Udruženje košarkaških trenera Srbije utvrđuje kao osnovne ciljeve i zadatke školovanja i usavršavanja stručnih kadrova u skladu sa interesima unapređenja košarkaškog sporta, proučavanje košarkaške igre i treninga, kao i svih grana nauke u vezi sa košarkaškim sportom.

Član 2.

Osnovni vidovi školovanja i usavršavanja su:

  • Školovanje
  • Usavršavanje u zemlji
  • Usavršavanje u inostranstvu
  • Seminari

Član 3.

Školovanje i usavršavanje je stalna obaveza svih članova Udruženja.

Član 4.

Za svaki vid školovanja i usavršavanja raspisuje se konkurs za tekuću godinu.Konkurs raspisuje Upravni Odbor Udruženja i određuje Komisiju od predsednika i dva člana komisije.Komisija razmatra prijave, sastavlja bod listu na osnovu ovog Pravilnika daje predlog Upravnom odboru UKTS za izbor kandidata za školovanje i usavršavanje.Uslovi i kriterijumi konkursa

Član 5.

Uslovi konkursa odnose se za stručno usavršavanje u inostranstvu i isti se boduje.Odredjivanje prioritete za slanje stručnjaka vrši se na osnovu broja bodova, koji se dobijaju po kriterijumima i osnovama ovog Pravilnika.

Član 6.

Bodovi se određuju na osnovu sledećih kriterijuma:Stručna kvalifikacija trenera-kandidata Rang takmičenja u kome radi Uspesi u radu Znanje svetskih jezika Dužina trenerskog staža Posebni uslovi

Član 7.

Bodovi prema stručnoj kvalifikaciji:Zvanje trenera 5. bodova Zvanje trenera I razreda 10. bodova Zvanje višeg trenera 15. bodova Diplomirani trener, specijalista ili doktor košarke 20. bodova

Član 8.

Bodovi prema rangu takmičenja:Savezni rang takmičenja 15. bodova Treneri reprezentativnih selekcija 20. bodova

Član 9.

Bodovi prema uspehu u radu:Zapaženi rezultati u radu sa mlađim selekcijama 5.bodova Zapaženi rezultati u republičkom rangu 10.bodova Zapaženi rezultati u saveznom rangu takmičenja i Kup takmičenjima 15.bodova Treneri sa osvojenim medaljama reprezentativnim i klupskim takmičenjma 20.bodova

Član 10.

Bodovi prema znanju svetskih jezika:Poznavanje jednog od svetskih jezika i znanje košarkaške terminologije 5.bodova Znanje engleskog jezika kao i znanje košarkaške terminologije 10.bodova

Član 11.

Bodovi prema dužini trenerskog staža:Trener do 5. godina 5.bodova Trener do 10.godina 10.bodova Trener preko 10.godina 15.bodovaPosebni uslovi

Član 12.

Mogućnost participacije učešća na školovanju i usavršavanju.

Član 13.

Bez obzira na utvrđena merila propisanim ovim Pravilnikom samo, Upravni odbor UKTS može odlučiti da na usavršavanje ide lice koje ne ispunjava propisane uslove a pod uslovom da se radi o perspektivnom stručnjaku od kojeg se prema opštoj oceni očekuje veliki učinak u velikom radu u organizaciji.

Član 14.

U slučaju da pojedini kandidati imaju isti broj bodova, prioritet za usavršavanje određuje Upravni odbor UKTS vodeći računa koji od kandidata ima povoljnije uslove koji nisu propisani.

Član 15.

Rok za podnošenje prijave po objavljivanju konkursa je 15 dana.

Član 16.

Prijava mora biti obrazložena i dokumentovana, sa podacima kojie ispunjava kandidat.Za tačnost navedenih podataka u prijavi kandidat odgovara.Ukoliko je kandidat u prijavi naveo netačne podatke u cilju da sebi obezbedi povoljniji položaj prilikom rangiranja gubi pravo na konkurs.

Član 17.

Prijava za usavršavanje podnosi se komisiji za školovanje i usavršavanje.Troškovi školovanja i usavršavanja

Član 18.

Troškove školovanja i usavršavanja u zemlji i inostranstvu kao i seminara snosiće:Udruženje košarkaških trenera Srbije Košarkaški savez Srbije Savez sportova Klubovi TreneriŠkolovanje trenera

Član 19.

Dužnost članova Udruženja je da se školuju radi sticanja zvanja predviđenim propisima o školovanju stručnih kadrova i to:Trener Trener I razreda Viši sportski trener Diplomirani trener, Trener specijalista Doktor, Magistar košarke - trenerkako bi mogli uz ostale uslove da dobiju licence za vođenje ekipe predviđene Pravilnikom o izdavanju licenci.Usavršavanje u zemlji

Član 20.

Pravo na usavršavanje u zemlji imaju članovi Udruženja i nosioci licenci.

Član 21.

Usavršavanje je obavezno za sve članove i nosioce licenci na osnovu Pravilnika o izdavanju licenci.

Član 22.

Način, vrsta, mesto i sadržaj usavršavanja kao i obaveze trenera predviđen je Pravilnikom o usavršavanju u zemlji.Upravni odbor UKTS donosi Program o usavršavanju.Usavršavanje u inostranstvu

Član 23.

Osnovno vidovi usavršavanja u inostranstvu:Posmatranje zvaničnih košarkaških takmičenja Posmatranje rada određenih ekipa, kampova i slično Učestvovanje na seminarima u inostranstvu

Član 24.

Pravo na usavršavanje imaju svi članovi Udruženja i nosioci licenci, koje se shodno članu 3. ovog Pravilnika, prijave na konkurs i zadovoljenje kriterijuma ovog Pravilnika.Seminar

Član 25.

Na seminarima kao vid usavršavanja a shodno Pravilniku o izdavanju licenci obavezno je učešće članova Udruženja i to:Trenerska klinika - seniorski treneri. Na trenerskim danima treneri mlađih kategorija

Član 26.

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika, daje Upravni odbor UKTS.

Član 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.

Predsednik UKTS Aco Petrović s.r.