BASKETBALL CLINIC BELGRADE

Udruženje košarkaških trenera Srbije, uporno u podizanju nivoa stručnog usavršavanja kao svog osnovnog zadatka, 2001. godine organizuje stručni seminar namenjen, pre svih, trenerima seniorskih timova. Bila je to nadogradnja ili, uz „Trenerske dane“ kompletiranje i obavezno uključivanje trenerskog kadra Srbije u struno usavršavanje novog kvaliteta.

Za ovaj, ispostavilo se, poduhvat, ni najveći optimisti među osnivačima nisu slutili do kojih će se visina vinuti, u svetskim razmerama, kada je u pitanju organizacija stručnih seminara košarkaških trenera. Uspeh se mogao naslutiti u samom startu. Da se dobar glas daleko čuje potvrdjivalo  se iz godine u godinu.

Koncept da predavači budu: ugledni trener NBA, Evrope ili ostatka sveta i domaći trener, dobio je punu satisfakciju. Seminar namenjen našim stručnjacima, postao je više nego privlačan,  sada već možemo tvrditi za trenere iz celog sveta. Munjevitom brzinom Basket ball clinic Belgrade, postao je prestižni svetski seminar, kome se pored polaznika, rado odazivaju ugledni treneri predavači. Iz preko pedeset zemalja, naročito onih u kojima rade naši treneri i svojim rezultatima doprinose, kako ugledu našeg udruženja, tako i pomenutog seminara. Spisak predavača na BCB je toliko impozantan da se time zaista niko u svetu ne može pohvaliti. BCB je odmah dobio internacionalni karakter a pored naših trenera koji vode seniorske timove, postao je obavezan i za one koji posećuju „Trenerske dane“, odnosno vode timove mlađih kategorija.

Uz ugledne  košarkaške trenere, najvišeg  svetskog ugleda BCB je obogaćen i pratećim temama, vrhunskih stručnjaka širokog spektra, neophodni su trenerima koji imaju ambicije da se dokažu i vinu u elitu svoje struke.

Zbog svega toga Basketball clinic Belgrade je brend UKTS koji na kvalitetan način promoviše košarku Srbije u celini.