Plan i program


Poštovane kolege,


Ovogodišnji „Trenerski dani – Borivoje Cenić“ biće održani 7.maja 2017.godine u Beogradu. Kao i svake godine do sada, obezbeđeni su eminentni predavači i zanimljive teme.


Predavači na „Trenerskim danima – Borivoje Cenić“ biće treneri:


-                      Dejan Milojević, KK Mega-Leks


-                      Stevan Karadžić, selektor ženske reprezentacije Srbije


-                      Veselin Matić


Prisustvo „Trenerskim danima – Borivoje Cenić“ je OBAVEZNO za sve trenere članove UKST koji rade sa mlađim kategorijama. Uslov za prisustvo Seminaru je izmiren prvi deo godišnje članarine u iznosu od 3.000 dinara.


Treneri koji uplate i drugi deo godišnje članarine u iznosu od 5.000 dinara dobiće Trenerski paket koji će sadržati: trenersku majicu, trenersku svesku, olovku, časopis „Trener“ i DVD sa predavanjima Vlade Jovanovića sa TD 2016.


Uplate se mogu izršiti na račun UKTS-a broj računa 205-114324-11 svrha uplate Godišnja članarina,poziv na broj: Broj licence trenera. Uplate izvršiti najkasnije do 4.maja 2017.godine. Kako bi se izbegli mogući nesporazumi molimo vasda postupite po uputstvu za uplatu. Kao i do sada, uplate se mogu izvršiti i na licu mesta prilikom prijavljivanja neposredno pred početak predavanja.


Zakon o sportu Republike Srbije i Pravilnik o licenciranju UKTS obavezuju trenere mlađih kategorija na prisustvo na minimum dva seminara u toku godine. Treneri koji ne budu prisustvovali na dva seminara u toku godine NEĆE MOĆI da dobiju dozvolu za rad.


U želji da sačuvamo ugled našeg Udruženja i stičemo nova saznanja i imamo regularna takmičenja, sve trenere mlađih kategorija očekujemo na obaveznim „Trenerskim danima – Borivoje Cenić“.
                                                                                                                          Generalni  sekretar


                                                                                                                           Strahinja Vasiljević