Plava licenca

Plava licenca

Uslovi za sticanje plave licence

Prva B ženska liga, I srpska liga - muškarci i žene, II srpska liga, mlađe kategorije

 • Da je član UKTS.
 • Zvanje - trener (operativni trener košarke) ili profesor fizičkog vaspitanja – diplomski iz košarke.
 • Da ima najmanje 2 godine radnog iskustva kao trener ili da ima 4 godine igračkog staža.
 • Treneri mlađih kategorija: da je prisustvovao permanentnom usavršavanju i seminaru “Trenerski dani” za mlađe kategorije (trener koji nije prisustvovao usavršavanju ili seminaru plaća duplu taksu).
 • Treneri seniorskih ekipa: da je prisustvovao seminaru “Basketball Clinic Belgrade” (trener koji nije prisustvovao seminaru plaća duplu taksu).
 • Taksa za licencu.

Opšti slovi za sticanje licenci

Za Letnju ligu KSS:

 • Članarina (UKTS)

Za Mlađe kategorije:

 • Operativni trener (zvanje)
 • Članarina i konvencija (UKTS)
 • Plava licenca

Za II srpsku ligu, muškarci:

 • Operativni trener (zvanje)
 • Članarina i konvencija (UKTS)
 • Plava licenca

Za I srpsku ligu, muškarci:

 • Viši košarkaški trener (zvanje)
 • Članarina i konvencija (UKTS)
 • Crvena licenca

Za Savezni rang takmičenja:

 • Viši košarkaški trener (zvanje)
 • Članarina i konvencija (UKTS)
 • Crvena licenca

Treneri sa Plavom licencom: