PRAVILNICI

– Pravilnik o izdavanju licenci trenerima


Član 1.

            Na osnovu ovog Pravilnika, Udruženje košarkaških trenera Srbije (UKTS) izdaje licence trenerima.

Član 2.

            Licenca se izdaje samo članovima UKTS, državljanima Republike Srbije, koji poseduju Diplomu ili ekvivalentno uverenje o završenom stručnom ili akademskom obrazovanju minimum VI/1 stepen iz oblasti sport/košarka, i prilože dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 11 ili 12 ovog Pravilnika, kao i stranim državljanima koji moraju da ispune uslove navedene u članu 2 ovog Pravilnika i posebne uslove za izdavanje licence stranim državljanima iz člana 3 Pravilnika.

Član 3.

Lica koja nemaju državljanstvo Republike Srbije, mogu steći licencu UKTS, isključivo za obavljanje poslova trenera seniorskog tima u takmičenjima koje organizacije Košarkaški savez Srbije, uz materijalni dokaz da ispunjavaju jedan od dole navedenih uslova:

 •  Kao prvi trener tima, osvojen nacionalni šampionat,  u poslednjih 5 godina u košarkaškim prvenstvima Španije, Italije, Grčke, Francuske, Turske, Nemačke ili  VTB  lige
 • U zvanju ili statusu prvog trenera, osvojeno drugo ili treće mesto, na jednom od poslednja tri evropska ili svetska prvenstva, odnosno Olinpijskim igrama. Ili osvojeno prvo mesto na navedenim manifestacijama, bez vremenskog ograničenja,       
 • Da je kao prvi trener kluba osvoijo Euro ligu, Euro kup ili FIBA liga šampiona
 • Da je u zvanju prvog trenera  u  NBA timu, proveo tri takmičarske sezone,
 •  Da je kao prvi trener osvojio titulu USA NCAA  

Pre dobijanja, odnosno izdavanja licence UKTS, dražavljanin strane države, dužan je da na račun UKTS uplati taksu bespovratno, u vidu kotizacije za dobijanje licence u visini od  5000 EUR (bodova ) u dinarskoj protivrdnosti.

Član 4.

Licenca daje pravo na rad i vođenje ekipa u rangu predviđenom za nivo licence.

Licenca se izdaje isključivo za rad u  ekipama koje su izmirile svoje obaveze prema UKTS, a vezano za sve prethodno licencirane trenere, koji su obavljali rad u tim klubovima, poslednjih 10 godina.

Član 5.

Lice koje zatraži izdavanje licence, mora zahtev lično podneti sa dokazima o ispunjenju uslova iz člana 2. I 3 ovog Pravilnika.

.

Član 6.

Licenca važi za takmičarsku sezonu za koju je overena.

Član 6a.

Licencirani trener može voditi najviše dve takmičarske ekipe uokviru istog kluba u toku jedne sezone.

Član 7.

UKTS je ovlašćeno da uskrati izdatu licencu  treneru,  ukoliko trener ne poštuje Statut UKTS, kodeks UKTS i normativna akta KSS ili je prezentirao lažnu dokumentaciju radi dobijanja licence ili zloupotrebio licencu (davao je drugom licu).

Član 8.

Arbitražna komisija utvrđuje da li su ispunjeni uslovi iz člana 9.i 10. izvršeni prekršaj iz člana 7.

Arbitražna komisija se sastoji iz tri člana. U komisiji su zastupljeni predstavnik KSS, predstavnik UKTS i komesar lige. Arbitražna komisija može izdati uslovnu (privremenu) licencu do 60 dana, do regulisanja odnosa prethodni trener-klub.

Privremena licenca se ne može produžavati.

Član 9.

Licence mogu biti crvene i plave.

Nosioci crvene licence su glavni i pomoćni treneri I muške i I ženske Lige, II muške lige i liga na regionalnom nivou.

Član 10.

Nosioci plave licence su glavni i pomoćni treneri regionalnih liga, i treneri pionira, kadeta i juniora.

Član 11.

Za overu crvene licence za sezonu potrebno je:

 • Da je član UKTS
 • Zvanje – minimum viša stručna sprema (VI/1, VII stepen) – diploma višeg trenera  iz oblasti košarke .
 • Da je prisustvovao seminaru «Basketball Clinic Belgrade»

(trener koji nije prisustvovao seminaru «BCB» brani seminarski rad pred tročlanom komisijom)

 • Treneri iz prve muške i ženske lige  da imaju potpisan, verifikovan i deponovan Ugovor o angažovanju košarkaškog trenera u UKTS.
 • Uplata novčanog iznosa Godišnje članarine.

Član 12.

Za overu plave licence za sezonu potrebno je:

 • Da je član UKTS.
 • Zvanje – trener (operativni trener košarke) ili profesor fizičkog vaspitanja – diplomski iz košarke.
 • Treneri mlađih kategorija: da je prisustvovao permanentnom usavršavanju i seminaru «Trenerski dani Borivoje Cenić » za mlađe kategorije (trener koji nije prisustvovao seminaru brani seminarski rad  pred tročlanom komisio).
 • Treneri seniorskih ekipa: da je prisustvovao seminaru «Basketball Clinic Belgrade » (trener koji nije prisustvovao seminaru brani seminarski rad pred tročlanom komisiom).
 • Uplata novčanog iznosa Godišnje članarine.

.

Član 13.

Prilikom svakog overavanja licence, potrebno je uplatiti UKTS taksu čiji iznos određuje Upravni odbor UKTS, i deponovati ugovor o angažovanju košarkaškog trenera.

Tipski ugovor o angažovanju trenera mora biti verifikovan, pred predstavnikom UKTS ili poverenikom regiona u kom se nalazi klub.

Član 14.

U slučaju spornih pitanja, vezano za izdavanje licence, koja nisu predviđena ovim pravilnikom, autentično tumačenje daje Upravni odbor UKTS.

Član 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe pravilnici o izdavanju stalnih, privremenih i zaslužnih licenci iz 1997, 2002, 2012 i 2016 godine.

U Beogradu, 25.12.2018.                         

Predsednik UKTS
Ivan Jeremić