PRAVILNIK

PRAVILNIK O LICENCIRANJU ZA SEZONU 2019/20

Uslove za licenciranje shodno Zakonu o sportu Republike Srbije, Pravilniku o licenciranju UКTS i odluci Upravnog odbora UКTS.

PLAVA LICENCA

 1. Da je član UКTS,
 2. Zvanje – trener (operativni trener košarke) ili profesor fizičkog vaspitanja – diplomski iz košarke,
 3. Trener mlađih kategorija: da je prisustvovao seminarima “Trenerski dani Borivoje Cenić“ i „Basketball Clinic Belgrade“,
 4. Trener seniorske ekipe: da je prisustvovao seminaru „Basketball Clinic Belgrade“.
 5. Trener mora izvršiti opšti pregled kod lekara po izboru (lekar opšte prakse, medicina rada, sportska medicina…), a pregled važi godinu dana (nije potreban test opterećenja).

CRVENA LICENCA

 1. Da je član UКTS,
 2. Zvanje – minimum viša stručna sprema (VI/1, VII stepen) – Diploma višeg trenera iz oblasti košarke,
 3. Trener mlađih kategorija: da je prisustvovao seminarima “Trenerski dani Borivoje Cenić“ i „Basketball Clinic Belgrade“,
 4. Trener seniorske ekipe: da je prisustvovao seminaru „Basketball Clinic Belgrade“,
 5. Trener Кošarkaške lige Srbije da ima potpisan, verifikovan i deponovan Ugovor o angažovanju košarkaškog trenera u UКTS.
 6. Trener mora izvršiti opšti pregled kod lekara po izboru (lekar opšte prakse, medicina rada, sportska medicina…), a pregled važi godinu dana (nije potreban test opterećenja).
KATEGORIJA LICENCA I DEO ČLANARINE II DEO ČLANARINE LEKARSKI PREGLED
Mlađe kategorije Crvena/Plava 3.000 dinara 5.000 dinara Sposoban
III Muška regionalna liga Crvena/Plava 3.000 dinara 7.500 dinara Sposoban
II Muška regionalna liga Crvena/Plava 3.000 dinara 7.500 dinara Sposoban
Regionalna ženska liga Srbije Crvena/Plava 3.000 dinara 7.500 dinara Sposoban
I Muška regionalna liga Srbije Crvena/Plava 3.000 dinara 10.000 dinara Sposoban
II Ženska liga Srbije Crvena/Plava 3.000 dinara 10.000 dinara Sposoban
II Muška liga Srbije Crvena 3.000 dinara 20.000 dinara Sposoban
I Ženska liga Srbije Crvena 3.000 dinara 20.000 dinara Sposoban
I Muška liga Srbije Crvena 3.000 dinara 30.000 dinara Sposoban

Napomena: Jedan trener može raditi samo u jednom klubu i voditi najviše 2 selekcije u istom.