KONKURS ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

KONKURS ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

U OKVIRU PRAĆENJA PRIPREMA REPREZENTATIVNIH SELEKCIJA


Zainteresovani članovi UKTS mogu se prijaviti za sledeće pripreme:

U 16 trener Josić Milan

11.07. do 21.07. 2016. Deo priprema u Kragujevcu hotel Šumarice.

Pravo da konkurišu imaju svi treneri mlađih kategorija članovi UKTS


U 18 trener Gurović Milan

07.07.do 15.07.2016. Deo priprema u Novom Bečeju. Hotel Tiski cvet.

Pravo da konkurišu imaju svi treneri mlađih kategorija članovi UKTS


U 20 trener Bućan Aleksandar

20.06. do 26.06.2016. Deo priprema u Novom Bečeju. Hotel Tiski cvet.

Pravo da konkurišu imaju svi treneri mlađih kategorija članovi UKTS


B reprezentacija trener Todorović Zoran

08.06. do 20.06.2016. Pripreme u Beogradu. Hotel 88 Rooms, treninzi hala Dinamik.

Pravo da konkurišu imaju svi treneri seniorskih ekipa članovi UKTS


A reprezentacija trener Đorđević Aleksandar

Deo priprema u Beogradu i na Kopaoniku.

Pravo da konkurišu imaju svi treneri koji su vodili KLS članovi UKTS


Učesnici konkursa treba da ispunjavaju sledeće uslove:


  • Da je član UKTS, odnosno da je izmirio članarinu za 2016. godinu
  • Da dostavi kratku biografiju koja treba da sadrži broj licence, trenerske uspehe, godine rada kao trener, sa naznakom za koju mogućnost konkuriše.
  • Prijave dostaviti UO UKTS najkasnije do 06.06.2016 godine na e-mail adresu: ukts@ukts.rs ili Beograd, ul. Sazonova 83. sa naznakom – ZA KONKURS.


Upravni odbor UKTS

Predsednik, Ivan Jeremić