Saopštenje - UKTS

Saopštenje - UKTS

Drage koleginice i kolege,

 

obaveštavamo Vas da se ovogodišnja, jubilarna petnaesta, Basketbal clinic Belgrade16 (BCB16) održava 3. i 4.jula 2016. godine u SC Šumice, u Beogradu.


Kao i ranije, prisustvo Klinici je obavezno kao deo edukacije i stručnog usavršavanja, odnosno - dolaskom na ovaj seminar izmirujete prvi i drugi deo godišnje trenerske članarine. Po važećem Zakonu o sportu BCB16 donosi najveći broj bodova, tako da neprisustvovanjem oduzimate sebi pravo na overu licence, odnosno produženje dozvole za rad.


Naglašavamo da smo za sve prisutne članove pripremili i prvu knjigu iz edicije ''Edukativni treninzi mladih košarkaša'', koja će Vam značajno pomoći u daljem radu, a sa ovom praksom ćemo nastaviti i narednih godina.


Prisustvo na seminaru omogućava plaćen prvi deo godišnje članarine u iznosu od 3.000dinara. Drugi deo godišnje članarine zavisi od ranga takmičenja i iznosi:

II regionalna liga i II ženska liga                    7.500,oo     RSD

I regionalna liga                                                10.000,oo     RSD

II muška liga i I ženska liga                           20.000,oo     RSD

Košarkaška liga srbije                                    30.000,oo     RSD


Uplate se mogu izršiti na račun UKTS-a broj računa 205-114324-11 najkasnije do 29.juna 2016.godine, a u pozivu na broj navesti broj licence trenera kako bi se izbegli mogući nesporazumi, ili obavestiti kancelariju UKTS o izvršenoj uplati na telefon 011 340 08 51 ili putem email-a: ukts@ukts.rs


Kao i do sada, uplate se mogu izvršiti i na licu mesta u holu SC „Šumice“, neposredno pred početak Seminara prilikom prijavljivanja.


Zakon o sportu Republike Srbije i Statut UKTS obavezuju trenere na prisustvo na minimum dva seminara u toku godine (Trenerski dani i BCB). Treneri koji ne budu prisustvovali na dva seminara u toku godine imaće obavezu da urade Seminarski rad koji će braniti pred eminentnom tročlanom komisijom, koja će razmatrati o overi licence. Nadoknada za rad komisije i troškovi koji iz toga proističu su u visini od 30.000 do 60.000 dinara u zavisnosti od ranga takmičenja.


U želji da sačuvamo ugled našeg Udruženja i stičemo nova saznanja i imamo regularna takmičenja, sve trenere članove ,,Udruženja košarkaških trenera Srbije“ očekujemo na obaveznim ,,BCB16“

Sa poštovanjem, uz nadu da se vidimo na ,,Basketbal clinic Belgrade16”

 

 

Beograd 23.06.2016                                                               


Generalni sekretar

Strahinja Vasiljević