Trenerski dani - predavači i lokacija

Trenerski dani - predavači i lokacija

Poštovane kolege

Ovogodišnji "Trenerski dani" biće održani 21.maja 2016.godine u SC "Šumice" (Beograd, Ustanička 153). Kao i svake godine do sada, obezbedjeni su eminentni
predavači i zanimljive teme.


Predavaci na "Trenerskim danima" biće treneri:

  • Miodrag Rajković
  • Vlada Jovanović
  • Miloš Pavlović (ZKK Radivoj Korać)

Prisustvo "Trenerskim danima" je OBAVEZNO za sve trenere članove UKST koji rade sa mladim kategorijama. Uslov za prisustvo Seminaru je izmiren prvi deo
godišnje članarine u iznosu od 3.000 dinara.

Treneri koji uplate i drugi deo godišnje članarine u iznosu od 5.000 dinara dobiće Trenerski paket koji ce sadrzati:

  • trenersku majicu,
  • trenersku svesku,
  • olovku i DVD sa predavanjima Dimitrisa Itudisa sa Beogradske trenerske klinike 2015.


Uplate se mogu izršiti na račun UKTS-a (broj računa 205-114324-11) najkasnije do 18.maja 2016. godine, a u Pozivu na broj (na samoj Uplatnici) navesti broj
licence trenera (kako bi se izbegli mogući nesporazumi), ili obavestiti kancelariju UKTS o izvršenoj uplati (telefon 011 3400851 ili putem email-a:
ukts@ukts.rs)

Kao i do sada, uplate se mogu izvršiti i na licu mesta (u holu SC "Šumice") neposredno pred početak Seminara (prilikom prijavljivanja).

Zakon o sportu Republike Srbije i Statut UKTS obavezuju trenere na prisustvo na minimum dva seminara u toku godine (Trenerski dani i BCB). Treneri koji ne
budu prisustvovali na dva seminara u toku godine imaće obavezu da urade Seminarski rad koji će braniti pred eminentnom tročlanom komisijom, koja će
razmatrati o overi licence. Nadoknada za rad komisije i troškovi koji iz toga proisticu su u visini od 30.000 dinara za trenere mladih kategorija.

U želji da sačuvamo ugled našeg Udruženja i da stičemo nova saznanja i imamo regularna takmičenja,  sve trenere mladih kategorija očekujemo na obaveznim "Trenerskim danima". 


Beograd 06.05.2016
Generalni sekretar UKTS

 Strahinja Vasiljević