U SUSRET BCB-2016

U SUSRET BCB-2016

Poštovane kolege, košarkaški treneri. Ponovo smo smo pred najvećim događajem, čija je suština - naše stručno usavršavanje. Međutim, na osnovu iskustva i tradicije i svega što je učinjeno u pripremama , s pravom možemo tvrditi da je pred nama, sasvim izvesno praznik naše stuke, čak košarke u celini.


Reč je o BCB- 2016, kada se 3-4. jula, jubilarni - petnaesti put okupljamo sa ciljem da naučimo više, da slavimo našu struku i podižemo ugled našeg udruženja i za nijansu postanemo bolji treneri.

Program seminara, predavači i razlog pomeranja za nedelju dana već su vam poznati: www.ukts.rs
U ovakvim prilikama, ranije, naš osnovni cilj bio je da apelujemo na vas da prisustvujete ovom skupu.

Ovoga puta, srećom, posle prošlogodišnji Trenerskih dana, kada nas se okupilo oko četiri stotine i ovogodišnji, kada nas je bilo oko šest stotina, čini se da je pomenuti apel suvišan.

Ipak, podsetimo: Na osnovu vama već poznatih i zakonskih obaveza, prisustvo stručnim seminarime je obavezno radi produžetka licence. Po našim kriterijumima od neophodnih devet bodova, za to prisustvo BCB donosi pet. Mi kao organizatori, učinili smo sve da petnaesta, jubilarna, BCB bude zapamćena kao izuzetna, pre svega po kvalitetu predavača, sveukupnom programu, trenerskom paketu, do atmosfere koja nas u SC Šumice očekuje.Uvereni smo da, posle pretodnih okupljanja, s pravom možemo tvrditi da dolazak na BCB-2016 ne doživljavate samo kao obavezu, već kao zadovoljstvo iz mnogo razloga.

Kao i uvek smatramo svojom obavezom da vas podsetimo i na nezbežne finansijske obaveze koje su, ne samo regulisane našim normativni aktima, već su preduslov za svaku aktivnost, pa i ovu:

U muškoj konkurenciji licenciranje po rangovima takmičenja podrazumeva sledeće kotizacije:

Druga regionalna liga ...................7.500,oo RSD

Prva srpska regionalna liga .....10.000,oo RSD

Druga muška liga ...................20.000,oo RSD

Jedinstvena liga Srbije ...........30.000,oo RSD

U ženskoj konkurenciji licenciranje po rangovima takmičenja podrazumeva sledeće kotizacije:

Druga liga.................7.500,oo RSD

Prva liga.....................20.000,oo RSD

Kao i do sada uplate mogu da se izvrše preko računa ili na licu mesta.

Uplate preko računa treba izvršiti najkasnije do 29.06.2015. na naš račun 205-114324-11 sa obaveznim pozivom na broj koji je broj licence trenera za koga se vrši uplata.Takođe molimo Vas da po uplati dostavite obaveštnje kancelariju UKTS ime trenera broj licence i rang takmičenja na telefon 011/340.08.51 ili putem e-maila ukts@ukts.rs zbog tačne evidencije.Ispunimo još jednu formalnost: BCB je, bukvalno, oaveza za sve naše trenere, bez obzira u kom rangu takmičenja rade!

Dobrodošli!