UPRAVNI ODBOR UKTS

UPRAVNI ODBOR UKTS

Upravni odbor UKTS održan je dana 25.12.2018. godine u Kući košarke ul. Sazonova 83 u Beogradu.

Usvojeni  su plan I program rada UKTS u narednoj godini. Usaglašen je Pravilnik o licenciranju trenera sa novim Statutom UKTS, Zakonom o sportu I ostalim pravnim aktima Republike Srbije.

Read Next

Hitno obaveštenje za sve poštovane kolege trenere!