Trenerski dani – Borivoje Cenić

Poštovane kolege,

Ovogodišnji „Trenerski dani – Borivoje Cenić“ biće održani 5.maja 2019.godine u Beogradu. Kao i svake godine, obezbeđeni su eminentni predavači i zanimljive teme. Satnica predavanja kao I mesto održavanja seminara će biti objavljeno u narednom periodu.

Predavači na „Trenerskim danima – Borivoje Cenić 2019“ su  treneri:

Aleksandar Trifunović i Darko Russo

Prisustvo „Trenerskim danima – Borivoje Cenić“ je OBAVEZNO za sve trenere članove UKST koji rade sa mlađim kategorijama. Uslov za prisustvo seminaru je izmiren prvi deo godišnje članarine u iznosu od 3.000 dinara.

Treneri koji uplate i drugi deo godišnje članarine u iznosu od 5.000 dinara dobiće trenerski paket.

         Uplate se mogu izršiti na račun UKTS-a broj računa 205-114324-11 svrha uplate Godišnja članarina,poziv na broj: Broj licence trenera. Uplate izvršiti najkasnije do 1.maja 2019.godine. Kako bi se izbegli mogući nesporazumi molimo vasda postupite po uputstvu za uplatu. Kao i do sada, uplate se mogu izvršiti i na licu mesta prilikom prijavljivanja neposredno pred početak predavanja.

Zakon o sportu Republike Srbije i Pravilnik o licenciranju UKTS obavezuju trenere mlađih kategorija na prisustvo na minimum dva seminara u toku godine. Treneri koji ne budu prisustvovali na dva seminara u toku godine NEĆE MOĆI da dobiju dozvolu za rad.

         U želji da sačuvamo ugled našeg Udruženja i stičemo nova saznanja i imamo regularna takmičenja, sve trenere mlađih kategorija očekujemo na obaveznim „Trenerskim danima – Borivoje Cenić“.

Read Previous

Trenerska klinika 06.04.2019. Zrenjanin

Read Next

Tony Bennet – Pack line odbrana