Dr Mirko Kantar – intervju

Donošenje zakona je izuzetno važno sa stanovišta potrebe unapređenja sistema sporta kako bi se omogućilo da se maksimalno poveća obuhvat bavljenja građana sportom

Sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu dužni su da planiraju i evidentiraju stručni rad koji obavljaju u organizaciji u oblasti sporta. Organizacije u oblasti sporta donose plan stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu i obezbeđuju uslove za njegovo ostvarivanje

Kako je Zakon o sportu bio velika podrška naporima Udruženja košarkaških trenera Srbije za sprovođenje normativnih akata u praksi, a koji su se najdirektnije, pored uvođenja reda, ticala i regularnosti takmičenja na svim nivoima, u više navrata, iz kancelarije UKTS činjeni su napori da se pojasni deo koji se odnosi na funkcionisanje našeg udruženja. Inače, i naš magazin se u kontinuitetu bavio temom značaja i obaveze primene Zakona o sportu. Nastojeći da dosledno ispunjavamo svoju obavezu, za razgovor o pomenutom zakonu odabrali smo dr Mirka Kantara, načelnika Odeljenja za razvoj sporta u Ministarstvu sporta i omladine Vlade Republike Srbije. Boljeg sagovornika za obraćanje našim članovima gotovo da nismo mogli izabrati. Pored toga što je dr Kantar i sam učestvovao u kreiranju zakona, reč je o, kako bismo to mogli reći – našem čoveku. Dr Mirko Kantar je čovek košarke i godinama je radio kao košarkaški trener. Takođe, redovno prati sve naše aktivnosti i gotovo je redovan učesnik naših značajnih stručnih seminara. Dakle, stručnjak i sagovornik s kojim je UKTS takoreći na – „ti“. Naravno, gospodin Kantar se vrlo rado odazvao našem pozivu da za Trener odgovori na naša pitanja. Takođe, zamolili smo našeg sagovornika za sugestije ili predloge koje bi mogle doprineti doslednoj primeni zakona, čime bismo unapredili rad ne samo Udruženja košarkaških trenera već košarkaškog sporta u celini. Molim vas da trenerima, članovima UKTS, pojasnite osnovne ciljeve donošenja Zakona o sportu i značaj poštovanja zakonskih odredbi, kao i rezultate koje je postigao? – Donošenje zakona je izuzetno važno sa stanovišta potrebe unapređenja sistema sporta u Republici Srbiji kako bi se s jedne strane omogućilo da se maksimalno poveća obuhvat bavljenja građana sportom, a da se, s druge strane, podrži i dalje razvije domaći vrhunski sport. Pri donošenju Zakona o sportu pošlo se od velikog broja ciljeva. Treba navesti najvažnije:
ustanovljenje sistema sporta u skladu sa relevantnim međunarodnim dokumentima u oblasti sporta; definisanje konzistentne piramidalne strukture sporta, kako na državnom tako i nevladinom nivou, sa jasnim definisanjem nadležnosti, prava, obaveza i odgovornosti u zavisnosti od odgovarajućeg nivoa (država, pokrajina, grad, Grad Beograd, opština – nacionalni savez, sportska društva, sportske organizacije); stvaranje osnova za donošenje i implementaciju dugoročnije strategije razvoja sporta u Republici Srbiji; afirmacija autonomije sportskih saveza u regulisanju unutrašnjih odnosa; unapređenje stručnog rada u sportu; stvaranje okvira za povećanje obuhvata bavljenja sportom dece, mladih, žena, starih, hendikepiranih, na radnom mestu; podrška i podsticanje bavljenja sportom na višim nivoima (vrhunski sport), uz definisanje prioriteta, uključujući i profesionalni sport; obezbeđenje planiranja izgradnje i praćenje iskorišćenosti potrebnih sportskih objekata i zaštita namene postojećih sportskih objekata; unapređenje zdravstvene zaštite sportista i sportskih stručnjaka; definisanje osnovnih prava i obaveza sportista, posebno maloletnih, i afirmacija položaja vrhunskih i perspektivnih sportista; Ovo su samo neki od ciljeva koji su bili osnov za donošenje važećeg Zakona o sportu. Sa stanovišta delokruga rada i koncepcije časopisa Trener, koji je glasilo Udruženja košarkaških trenera Srbije, navažniji cilj je svakako pod rednim brojem 5 – unapređenje stručnog rada u sportu. Bavljenje sportskim aktivnostima, pored pozitivnog uticaja na organizam, sadrži i određen rizik po zdravlje učesnika. Zbog toga stručni rad u sportu, odnosno vođenje sportskih aktivnosti, može da izvodi samo kvalifikovani (školovani) ili stručno osposobljeni kadar. Stručni rad u sportskim organizacijama i drugim organizacijama u oblasti sporta mogu isključivo obavljati sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu. Sportski stručnjaci su osobe koje imaju odgovarajuće obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture, ili su osposobljene za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu. Stručnjaci u sportu su osobe drugih zanimanja koje doprinose ostvarivanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti. Postojećim Zakonom o sportu, u članu 25, stav 2 propisano je da su sportski stručnjaci osobe koje imaju odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture, ili su osposobljenaza obavljanje određenih stručnih poslova u sportu. Zakon je precizirao šta se posebno smatra stručnim radom u sportu. Takođe, zakon predviđa da stručni rad u sportu mogu obavljati sportski stručnjaci koji ispunjavaju uslove predviđene zakonom i poseduju dozvolu za rad predviđenu pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza. Imajući u vidu brojne probleme koje u praksi imaju sportski stručnjaci sa završenim visokim obrazovanjem u oblasti sporta i fizičke kulture pri dobijanju dozvole za rad od nacionalnih granskih sportskih saveza, propisuje se da osobe koje su završila odgovarajući akreditovani studijski program u visokoškolskoj ustanovi i stekle odgovarajuće stručno zvanje u oblasti sporta, u skladu sa zakonom, stiču dozvolu za rad u sportskoj grani na koju se studijski program odnosi koja odgovara stručnom nazivu, odnosno sportskom zvanju koje su stekli. Imajući u vidu značaj stručnog rada s decom, ali i pravila nadležnih međunarodnih sportskih saveza, propisuje se da stručni vaspitno-obrazovni rad sa decom mogu obavljati samo sportski stručnjaci koji imaju više ili visoko obrazovanje u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta ili su posebno osposobljeni za stručni rad s decom.
Sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu dužni su da planiraju i evidentiraju stručni rad koji obavljaju u organizaciji u oblasti sporta. Organizacije u oblasti sporta donose plan stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu i obezbeđuju uslove za njegovo ostvarivanje. Organizacije su dužne da utvrde potrebu stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja i zaposlenim sportskim stručnjacima i stručnjacima u sportu omoguće stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje u skladu sa svojim potrebama i sportskim pravilima nadležnog granskog sportskog saveza. Poslovima stručnog osposobljavanja mogu se baviti samo akreditovane visokoškolske ustanove i organizacije u oblasti sporta koje ispunjavaju zakonom propisane uslove. Koliko ste zadovoljni primenom zakona, posebno u košarkaškom sportu, s akcentom na UKTS? – Sve ove navedene odredbe nedvosmisleno ukazuju na važnost rada sportskih stručnjaka u oblasti sporta, ali i rešenost zakonodavca da ovu oblast pravno reguliše i uspostavi sistem koji je uređen za sve učesnike u sistemu sporta. Imajući u vidu prethodnu praksu i doslednu primenu Zakona o sportu, mišljenja sam da je zakon o sportu postigao željene ciljeve i da je doprineo unapređenju razvoja i sistema sporta u Republici Srbiji. Znajući koliko je Udruženje košarkaških trenera Srbije jedan ozbiljna organizacija u oblasti košarkaškog sporta, sa velikim brojem vrhunskih sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu, nemam dilemu i sumnju da su postojeće zakonske propise primenili na najbolji način, a u službi razvoja košarkaškog sporta, kako u delu stručnog rada sa mlađim uzrasnim kategorijama tako i u radu s vrhunskim sportistima seniorskih kategorija. To potvrđuju rezultati naših najboljih reprezentativnih selekcija svih uzrasnih kategorija (devojaka i mladića) na velikim međunarodnim takmičenjima, ali i činjenica da su naši sportski stručnjaci/treneri najcenjeniji i najpriznatiji u svetu. Udruženje košarkaških trenera Srbije je organizacija koja može da bude primer drugim organizacijama u oblasti sporta u RS, a mladi sportski stručnjaci/košarkaški treneri pre svega treba da shvate važnost i značaj stručnog usavršavanja i osposobljavanja stalnim učenjem uz usvajanje novih znanja i veština. UKTS je upravo organizacija koja svojim stručnim kadrovima i ljudskim resursima, koji su na visokom nivou znanja i veština, može pomoći u razvoju mladih sportskih stručnjaka, a u cilju razvoja košarkaškog sporta u RS.

Read Previous

Aleksandar Lukman – Pojedini aspekti kondicioniranja vrhunskih kosarkasa

Read Next

Igor Kokoškov – Trenerska klinika 2019

Leave a Reply