Izdavanje dozvole za rad košarkaškim stručnjacima

26 Apr, 2023

Удружење кошаркашких тренера Србије, као статутарни члан Кошаркашког савеза Србије, након што је стручна Комисија УКТС-а, израдила нацрт ПРАВИЛНИКА О  ДОЗВОЛИ ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА – ТРЕНЕРА У ОБЛАСТИ КОШАРКАШКОГ СПОРТА, предложила  је Управном одбору КСС-а да га усвоји.

Нацрт Правилника Комисија је урадила на основу вишедеценијског стручног рада наших тренера и упоредноправне анализе законских аката који регулишу ову материју, а пре свега:

- Закона о спорту, чланова 25, 26 и 30.  („Службени гласник РС”, број 10/16),

- Правилника о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 86/2020),

- Правилника о дозволи за рад спортских стручњака („Службени гласник Републике Србије“, број 60/2020),

- Правилника о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Службени гласник РС", број 60/20),

- Статута Кошаркашког савеза Србије, члана 13. став 1. тачка 15

- Статута Удружења кошаркашких тренера Србије (УКТС),

- члана 5. ст. 1 тч. 5 и чл. 91. Регистрационог правилника КСС, члана 5. ст. 1 тч. 5 и чл. 91.

Циљ и задатак предложеног Правилника је усклађивање са законским оквирима стручне делатности као што је тренерски рад у кошарци, са свим модификацијама и специјализацијама везаним за профил савременог тренера, уз уважавање различитости у стручности, рада са млађим селекцијама, односно нивоима такмичења предвиђеним актима гранског савеза – Кошаркашког савеза Србије.

Уместо досадашње две лиценце за рад, Правилником су предвиђене три врсте дозвола за рад спортских стручњака у области кошаркашког спорта:

  • Кошаркашких тренер са А дозволом,
  • Учитељ кошарке са Б дозволом и
  • Оперативни кошаркашки тренер са Ц дозволом.

Сама пријава за дозволу је формализована, без могућности за арбитрарност приликом испуњавања услова из Правилника

Дозвола за рад (лиценца) даје право на рад и вођење екипа у рангу предвиђеном за ниво лиценце.

С обзиром да се досадашња лиценца замењује дозволом за рад, нужно је испуњење и додатних услова, поред стручног образовања нужног за сваку од дозвола, а то су здравствена способност и  обавезно перманентно стручно усавршавање кроз семинаре и учешће на конгресима у организацији УКТС.

Чланом 4. Правилника, предвиђена  је обавеза кошаркашког стручњка ‐ тренера да током радног века усавршава своје знање и вештине. Под стручним усавршавањем, подразумева се стицање знања и вештина, које обухвата континуирану едукацију током радног века, као и учешће на стручним и научним скуповима, семинарима и курсевима у области кошарке (2/3 из области кошарке и 1/3 из области општих тема спорта).  

Благовремено скрећемо пажњу да ће убудуће едукација бити ОБАВЕЗНА, а не факултатитивна, јер представља услов за продужење дозволе за рад, те сходно томе тренери који не буду испуњавали овај услов, аутоматски ће остајати без дозвола за рад и неће моћи да обављају делатност.

КСС и УКТС ће омогућити кошаркашки стручњацима да у оквиру програма УКТС похађају кошаркашке стручне семинаре, неопходне за добијање или продужење дозволе за рад и то за:

млађе категорије:

перманентном усавршавању и учешће на семинару «Тренерски дани Боривоје Ценић» за млађе категорије и семинару «Basketball Clinic Belgrade,

сениорске екипе:

учешће на семинару «Basketball Clinic Belgrade».

Похађање значи присуствовање свим часовима, односно предавањима.

Тренери који из оправданих разлога не буду могли да присуствују семинарима, биће обавезни да  бране семинарски рад пред трочланом комисиjом УКТС, која ће радити валоризацију тог рада.

 
Podeli na društvenim mrezama:Nema komentara. Budi prvi...

Dodajte komentar