KONTAKT

Udruženje košarkaških trenera Srbije UKTS
Serbian Association of basketball coaches SABC

Radno vreme
Radnim danima: 09:00 – 16:00 

+381 11 3400 851
+381 11 3400 852
www.ukts.rs
ukts@ukts.rs


11000 Beograd, Sazonova 83
PIB: 104500325
MATIČNI BROJ: 17647393

Komercijalna banka
Tekući račun: 205-114324-11