TRENERSKI DANI

Od samog osnivanja Udruženje košarkaških trenera Srbije, za svoj osnovni cilj i obavezu, sasvim logično, stručno usavršavanje svojih članova, smatralo je prioritetnim zadatkom. Tako je 1991. nastao seminar – Trenerski dani. Bio je to pun pogodak, što vreme, kao najbolji sudija, potvrđuje. U startu koncept je bio da se u dva do tri dana, trenerima mlađih kategorija, ali i svim zainteresovanim ponudi mogućnost da se trenerski obrazuju, nadograde već stećeno iskustvo i u vremenu između predavanja razgovaraju o svojim idejama, druže se i sretnu se sa kolegama koji jedu isti hleb. Bila je to, pored usavršavanja i prava relaksacija, jer, naročito u manjim klubovima, treneri žive život, gotovo, usamljenika. Često neshvaćeni kako od uprava klubova i lokalnih moćnika do sredine u kojoj rade. Bez obzira što je trener često i pedagog i psiholog i socijalni radnik i drug i roditelj i ekonom, najčešće sve.

Objektivne okolnosti su učinile da se Trenrski dani svedu na jednodnevno stručno usavršavanje. U tom delu aktivnosti nije se posustajalo. Na stotine trenera je na ovakvom seminaru prvi put imalo priliku da se sretne sa kompetentnim kolegama-predavačima i tako prošire svoje vidike.

Istovremeno, što je manir u UKTS, svaka godina je, po kvalitetu seminara bila uspešnija od prethodne. Naš najdugovečniji stručni seminar 2017. dobija ime našeg legendarnog trenera Borivoja Bore Cenića. Pored visokog kvaliteta i velike posećenosti, Trenerski dani su i po dužini trajanja, jedinstven stručni trenerski seminar ne samo u Srbiji.

Naravno, da je u sve te kvalitete ovog seminara uloženo mnogo znanja i truda.Utoliko je obaveza svakog člana Udruženja, da u okviru svojih obaveza doprinese da Trenerski dani „Borivoje Cenić“ uspešno traju. Utoliko pre, a nije bez značaja, što je Zakonom o sportu, stručno usavršavanje postala obaveza za dobijanje trenerske licence.